تغذیه برای افزایش وزن از طریق غذا یا از طق دارو های مختلف صورت میگیرد.برای برخی از افراد ، افزایش وزن یا افزودن عضله می تواند به همان اندازه کاهش وزن برای دیگران دشوار باشد. با این حال ، به سادگی افزودن غذاهای خاص به رژیم غذایی می تواند تلاش شما برای افزایش وزن را هم سالم و هم موثرتر کند.

تغذیه برای افزایش وزن

تغذیه برای افزاش وزن

تغذیه برای افزاش وزن

هنگامی که مصرف انرژی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد ، می توانید افزایش وزن سالم 2-1 پوند در هفته داشته باشید. برای حمایت از افزایش یک پوند عضله حدود 3500 کالری در هفته و برای به دست آوردن یک پوند چربی ، بیش از حدود 2000 تا 2500 کالری در هفته نیاز دارید.

مقالات زیر را مطالعه بفرمایید: