تمرینات بدنسازی دوره کات

تمرینات بدنسازی دوره کات برای ورشکاران حدود دو ماه قبل از شروع مسابقات شروع میشود البته شروع دوره ی کات بستگی به نظر مستقیم مربی دارد ولی در سایت فیت باشیم ما مقالاتی در این باره گرد اوری کرده ایم که امیدواریم به شما در این راه کمک کند.

تمرینات بدنسازی دوره کات

بدن کات زمانی است که افراد چربی بدن بسیار کمی دارند و هیچ توده چربی ای در بدن آنها وجود ندارد که دستیابی به آنها اصلاً غیرممکن نیست. همانطور که مشاهده می کنید شخص بالایی با چربی بسیار کم بدنی کات و جرمی کافی دارد ، او با کمتر از 5٪ BF (چربی بدن) کات ترین مرد جهان است.

مقالات زیر را در این باره بخوانید: