آسیب های ورزشی به خاطر انجام ناصحیح حرکات و تمرینات ورزشی بوجود میاید و حتما قبل از انجم برخی حرکات باید بدن خود را گرم کرده باشید و حتی برخی از تمرینات نیاز به سابقه ی تمرینی دارد و افراد تازه کار نباید ان هارا انجام دهند و این مسئله در هر رشته ی ورزشی صادق است.

آسیب های بدنی

کمر درد آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی شایع:

 

1-کشیدن و کشیدگی عضله
2-مچ پا
3-آسیب دیدگی شانه
4-آسیب دیدگی زانو
5-آتل شین
6- التهاب ران
7-پیچ خوردگی یا دررفتگی مچ دست و…

برای کسب اطلاعات بیشتر و افزایش ایمنی خود هنگام ورزش مقالات زیر را بخوانید: